• Investeşte în oameni!
  Investeşte în oameni!

  Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

  Detalii

Centrul Judeţean de Incluziune Socială Iaşi

ISTORIC

CENTRUL JUDEȚEAN DE INCLUZIUNE SOCIALĂ IAȘI, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, a luat ființă prin accesarea fondurilor disponibile în Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, pe axa prioritară 6. Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenție, 6.2. Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii, conform hotărârii nr. 36/ 19.02.2013 a Consiliului Județean Iași, privind aprobarea implementării și a cheltuielilor aferente proiectului Centrul Județean de Incluziune Socială Iași, ID proiect 124407.

MISIUNEA 

Facilitarea și asigurarea accesului la servicii de informare, consiliere profesională și mediere pe piața muncii, în vederea creșterii calității vieții, persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile și promovarea voluntariatului în beneficiul acestora, la nivelul comunității locale

OBIECTIV GENERAL

Facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, în vederea evitării riscului de excluziune socială.

Facebook

  MENIU

  Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro.

  Contact

  Strada Codrescu, nr. 6, Iasi

  Telefon:
  0232 274 333

  Email:
  dasiasi@iasi.rdsmail.ro
  cjisiasi@gmail.com